Podsumowanie statystyk w dniu 22.07.2018

W minionym okresie najczęściej ocenianym kontaktem jest numer telefonu: 519210019. Natomiast następnym był nieznany numer telefonu: 587178903. Dalszymi nieznanymi są: 616410701, 717194200 i 825470301. Najczęściej użytkowników mieliśmy z województwa podkarpackiego. Najbardziej licznie komentowali użytkownicy z woj. wielkopolskiego. Najliczniej przeszukiwanych numerów było z woj. opolskiego. Najliczniej użytkowników wystawiło ocenę złą.. Statystyki na dzień: 22.07.2018