Podsumowanie statystyk w dniu 1.07.2018

W ostatnim przedziale czasu najczęściej ocenianym nieznanym telefonem jest nieznany kontakt: 519200852. Natomiast po nim jest nieznany: 585509400. Dalszymi nieznanymi są: 616285026, 717073983 i 817560206. Najliczniej gości mieliśmy z województwa kujawsko – pomorskiego. Najwięcej komentowali odwiedzający z woj. warmińsko-mazurskiego. Najbardziej licznie szukanych telefonów jest z województwa pomorskiego. Najbardziej licznie użytkowników wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na […]