Podsumowanie statystyk w dniu 21.05.2017

W minionym przedziale czasu najliczniej wyszukiwanym numerem był nieznany: 500969503. Kolejnym był nieznany kontakt: 525239904. Kolejnymi nieznanymi kontaktami są: 607721451, 661001441 i 775446521. Najliczniej oglądających było z woj. dolnośląskiego. Najliczniej komentowali użytkownicy z woj. dolnośląskiego. Najwięcej wyszukiwanych numerów było z województwa pomorskiego. Najbardziej licznie odwiedzających wystawiło ocenę negatywną.. Statystyki na dzień: 21.05.2017