Podsumowanie statystyk w dniu 7.05.2017

W ostatnim miesiącu najliczniej szukanym numerem telefonu był nieznany: 500937844. Natomiast po nim jest nieznany: 525239902. Dalszymi nieznanymi są: 607721043, 660624048 i 768569866. Najwięcej odwiedzających mieliśmy z województwa kujawsko – pomorskiego. Najwięcej komentowali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Najliczniej szukanych numerów jest z woj. kujawsko – pomorskiego. Najbardziej licznie gości dało opinię dobrą.. Statystyki na dzień: 7.05.2017