W mijającym tygodniu najliczniej szukanym numerem był nieznany: 519900168. Natomiast następnym jest numer: 588588768. Kolejnymi nieznanymi numerami są: 616783012, 717866376 i 896214003. Najbardziej licznie gości mieliśmy z województwa zachodniopomorskiego. Najliczniej komentowali mieszkańcy woj. łódzkiego. Najwięcej wyszukiwanych telefonów było z województwa lubuskiego. Najbardziej licznie użytkowników wystawiło ocenę dobrą..

Statystyki na dzień: 4.11.2018