Podsumowanie statystyk w dniu 18.03.2018

W minionym tygodniu najliczniej ocenianym numerem jest nieznany kontakt: 508201936. Zaraz po nim był nieznany numer: 566651001. Dalszymi telefonami są: 616270043, 697617365 i 801307307. Najbardziej licznie odwiedzających było z województwa dolnośląskiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z województwa łódzkiego. Najliczniej wyszukiwanych telefonów było z województwa dolnośląskiego. Najliczniej odwiedzających wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na dzień: 18.03.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 11.03.2018

W minionym tygodniu najbardziej komentowanym nieznanym numerem był nieznany telefon: 506478462. W dalszej kolejności jest numer: 566448405. Kolejnymi numerami są: 616270037, 697617097 i 800139664. Najczęściej gości mieliśmy z woj. małopolskiego. Najliczniej komentowali odwiedzający z woj. łódzkiego. Najczęściej szukanych numerów jest z woj. śląskiego. Najczęściej oglądających dało opinię negatywną.. Statystyki na dzień: 11.03.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 4.03.2018

W minionym przedziale czasu najbardziej wyszukiwanym nieznanym telefonem był kontakt: 504451134. Natomiast następnym był nieznany numer telefonu: 566448404. Dalszymi nieznanymi są: 616270028, 697616713 i 800060666. Najbardziej licznie gości było z województwa pomorskiego. Najwięcej komentowali odwiedzający z województwa warmińsko-mazurskiego. Najczęściej szukanych telefonów jest z województwa wielkopolskiego. Najczęściej użytkowników dało ocenę pozytywną.. Statystyki na dzień: 4.03.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 25.02.2018

W poprzednim przedziale czasu najliczniej szukanym nieznanym telefonem jest nieznany numer: 503500303. Kolejnym był nieznany kontakt: 566448403. Kolejnymi nieznanymi kontaktami są: 616270014, 697616077 i 799646000. Najbardziej licznie użytkowników było z woj. małopolskiego. Najliczniej komentowali użytkownicy z województwa zachodniopomorskiego. Najwięcej szukanych telefonów jest z województwa opolskiego. Najwięcej użytkowników dało ocenę pozytywną.. Statystyki na dzień: 25.02.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 18.02.2018

W poprzednim przedziale czasu najbardziej komentowanym numerem był numer telefonu: 503280288. Zaraz za nim jest nieznany: 566448401. Kolejnymi numerami telefonów są: 616270003, 697613232 i 799606734. Najliczniej gości było z województwa lubuskiego. Najwięcej komentowali użytkownicy z województwa świętokrzyskiego. Najczęściej wyszukiwanych numerów jest z województwa warmińsko-mazurskiego. Najliczniej użytkowników dało ocenę negatywną.. Statystyki na dzień: 18.02.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 11.02.2018

W minionym miesiącu najczęściej komentowanym telefonem był kontakt: 503280287. Natomiast po nim jest nieznany: 564614601. Dalszymi nieznanymi są: 616220837, 697613058 i 799606249. Najczęściej oglądających było z województwa kujawsko – pomorskiego. Najbardziej licznie komentowali użytkownicy z woj. podlaskiego. Najliczniej szukanych numerów było z woj. śląskiego. Najwięcej odwiedzających dało opinię negatywną.. Statystyki na dzień: 11.02.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 4.02.2018

W ostatnim miesiącu najbardziej komentowanym numerem telefonu był nieznany numer: 503280285. Natomiast za nim jest telefon: 563003420. Następnymi nieznanymi numerami są: 616220836, 697612866 i 799605000. Najczęściej odwiedzających było z woj. podlaskiego. Najbardziej licznie komentowali użytkownicy z woj. mazowieckiego. Najwięcej przeszukiwanych numerów było z woj. warmińsko-mazurskiego. Najwięcej odwiedzających dało ocenę pozytywną.. Statystyki na dzień: 4.02.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 28.01.2018

W minionym tygodniu najliczniej ocenianym numerem jest nieznany: 503280280. Natomiast następnym jest numer: 556296155. Kolejnymi nieznanymi numerami są: 616220835, 697612864 i 799600069. Najczęściej odwiedzających było z województwa wielkopolskiego. Najwięcej komentowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Najbardziej licznie wyszukiwanych numerów telefonu było z woj. opolskiego. Najbardziej licznie użytkowników wystawiło ocenę neutralną.. Statystyki na dzień: 28.01.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 21.01.2018

W mijającym miesiącu najbardziej szukanym telefonem był nieznany numer telefonu: 503228879. Zaraz za nim jest numer telefonu: 556294088. Następnymi nieznanymi numerami są: 616107156, 697612223 i 799600063. Najliczniej odwiedzających mieliśmy z woj. świętokrzyskiego. Najliczniej komentowali mieszkańcy woj. opolskiego. Najwięcej przeszukiwanych numerów telefonu jest z woj. opolskiego. Najbardziej licznie oglądających dało opinię pozytywną.. Statystyki na dzień: 21.01.2018