Podsumowanie statystyk w dniu 21.10.2018

W minionym przedziale czasu najbardziej szukanym nieznanym numerem telefonu był telefon: 519900164. Natomiast po nim był nieznany kontakt: 587703715. Następnymi kontaktami są: 616734446, 717766432 i 885770213. Najczęściej odwiedzających było z województwa zachodniopomorskiego. Najczęściej komentowali użytkownicy z woj. warmińsko-mazurskiego. Najbardziej licznie szukanych numerów było z woj. warmińsko-mazurskiego. Najczęściej gości wystawiło opinię negatywną.. Statystyki na dzień: 21.10.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 14.10.2018

W mijającym tygodniu najbardziej wyszukiwanym numerem telefonu jest kontakt: 519900163. Zaraz po nim był nieznany numer: 587703500. Kolejnymi nieznanymi kontaktami są: 616734258, 717766431 i 885260102. Najbardziej licznie oglądających było z województwa kujawsko – pomorskiego. Najwięcej komentowali użytkownicy z woj. mazowieckiego. Najbardziej licznie przeszukiwanych numerów było z województwa śląskiego. Najczęściej oglądających wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na […]

Podsumowanie statystyk w dniu 7.10.2018

W poprzednim okresie najbardziej ocenianym nieznanym telefonem był nieznany telefon: 519900161. W dalszej kolejności jest numer: 587674800. Dalszymi telefonami są: 616687499, 717730233 i 884957003. Najbardziej licznie oglądających mieliśmy z woj. kujawsko – pomorskiego. Najliczniej komentowali użytkownicy z województwa lubuskiego. Najliczniej szukanych telefonów jest z woj. lubelskiego. Najliczniej użytkowników wystawiło ocenę neutralną.. Statystyki na dzień: 7.10.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 30.09.2018

W mijającym okresie najbardziej szukanym numerem jest numer: 519900148. Natomiast następnym był nieznany numer telefonu: 587673700. Następnymi nieznanymi kontaktami są: 616687400, 717710835 i 883366683. Najwięcej gości było z woj. łódzkiego. Najczęściej komentowali mieszkańcy woj. świętokrzyskiego. Najbardziej licznie wyszukiwanych numerów było z woj. łódzkiego. Najbardziej licznie gości dało opinię pozytywną.. Statystyki na dzień: 30.09.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 23.09.2018

W minionym miesiącu najliczniej ocenianym numerem był numer: 519900146. Kolejnym był nieznany kontakt: 587659922. Kolejnymi numerami telefonów są: 616670000, 717710100 i 883351308. Najwięcej użytkowników było z woj. łódzkiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z województwa świętokrzyskiego. Najliczniej wyszukiwanych numerów było z woj. zachodniopomorskiego. Najliczniej gości dało ocenę złą.. Statystyki na dzień: 23.09.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 16.09.2018

W mijającym przedziale czasu najczęściej szukanym kontaktem był nieznany telefon: 519900136. Zaraz za nim jest nieznany: 587659855. Następnymi nieznanymi kontaktami są: 616668249, 717693570 i 882190266. Najwięcej oglądających mieliśmy z woj. małopolskiego. Najczęściej komentowali użytkownicy z woj. podkarpackiego. Najczęściej wyszukiwanych numerów telefonu jest z województwa dolnośląskiego. Najliczniej gości wystawiło ocenę złą.. Statystyki na dzień: 16.09.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 9.09.2018

W poprzednim przedziale czasu najczęściej ocenianym kontaktem jest kontakt: 519900126. Natomiast po nim jest nieznany: 587655200. Dalszymi nieznanymi numerami są: 616661963, 717582797 i 881735030. Najwięcej odwiedzających mieliśmy z woj. opolskiego. Najbardziej licznie komentowali użytkownicy z woj. łódzkiego. Najbardziej licznie szukanych numerów jest z woj. pomorskiego. Najliczniej gości dało opinię neutralną.. Statystyki na dzień: 9.09.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 2.09.2018

W mijającym miesiącu najczęściej komentowanym kontaktem jest nieznany kontakt: 519900123. Natomiast za nim jest telefon: 587430757. Kolejnymi nieznanymi są: 616645750, 717573737 i 858745190. Najbardziej licznie odwiedzających było z woj. lubelskiego. Najwięcej komentowali mieszkańcy województwa opolskiego. Najczęściej przeszukiwanych numerów jest z woj. opolskiego. Najczęściej gości wystawiło ocenę złą.. Statystyki na dzień: 2.09.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 26.08.2018

W poprzednim miesiącu najbardziej wyszukiwanym nieznanym numerem był nieznany numer telefonu: 519284978. Natomiast następnym jest numer: 587426543. Dalszymi nieznanymi numerami są: 616580296, 717472759 i 858310639. Najwięcej użytkowników było z województwa śląskiego. Najliczniej komentowali użytkownicy z woj. pomorskiego. Najwięcej wyszukiwanych numerów telefonu jest z województwa podlaskiego. Najwięcej użytkowników dało ocenę dobrą.. Statystyki na dzień: 26.08.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 19.08.2018

W poprzednim okresie najliczniej wyszukiwanym nieznanym numerem telefonu był nieznany numer telefonu: 519284976. Zaraz za nim jest numer telefonu: 587426151. Następnymi numerami telefonów są: 616580115, 717331279 i 857223000. Najwięcej gości mieliśmy z województwa dolnośląskiego. Najwięcej komentowali użytkownicy z woj. opolskiego. Najbardziej licznie szukanych numerów jest z województwa małopolskiego. Najczęściej odwiedzających wystawiło opinię złą.. Statystyki na […]