Podsumowanie statystyk w dniu 6.05.2018

W mijającym tygodniu najczęściej wyszukiwanym telefonem jest nieznany kontakt: 511967701. Kolejnym był nieznany kontakt: 575657476. Kolejnymi numerami telefonów są: 616279906, 713001401 i 814814819. Najbardziej licznie odwiedzających było z woj. świętokrzyskiego. Najwięcej komentowali odwiedzający z woj. kujawsko – pomorskiego. Najczęściej wyszukiwanych telefonów jest z woj. lubelskiego. Najbardziej licznie oglądających dało opinię złą.. Statystyki na dzień: 6.05.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 29.04.2018

W mijającym tygodniu najliczniej wyszukiwanym telefonem był numer telefonu: 510832479. Zaraz za nim jest nieznany: 575657452. Następnymi nieznanymi kontaktami są: 616279904, 713001321 i 814779040. Najbardziej licznie odwiedzających mieliśmy z woj. mazowieckiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z woj. pomorskiego. Najbardziej licznie szukanych telefonów było z województwa mazowieckiego. Najczęściej oglądających dało ocenę neutralną.. Statystyki na dzień: 29.04.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 22.04.2018

W minionym okresie najczęściej ocenianym numerem był nieznany numer telefonu: 510618229. Natomiast po nim jest nieznany: 575148793. Dalszymi nieznanymi numerami są: 616279903, 708770461 i 814775055. Najbardziej licznie gości mieliśmy z woj. podlaskiego. Najbardziej licznie komentowali użytkownicy z woj. kujawsko – pomorskiego. Najbardziej licznie szukanych numerów jest z województwa lubelskiego. Najliczniej gości wystawiło ocenę pozytywną.. Statystyki […]

Podsumowanie statystyk w dniu 15.04.2018

W ostatnim okresie najliczniej szukanym telefonem był numer: 510600600. Natomiast za nim jest telefon: 572322885. Kolejnymi nieznanymi są: 616279901, 703703035 i 814757920. Najbardziej licznie odwiedzających było z województwa dolnośląskiego. Najliczniej komentowali użytkownicy z województwa kujawsko – pomorskiego. Najliczniej wyszukiwanych numerów jest z województwa pomorskiego. Najwięcej oglądających wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na dzień: 15.04.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 8.04.2018

W minionym miesiącu najbardziej ocenianym telefonem jest kontakt: 510100100. Natomiast następnym jest numer: 571196202. Dalszymi nieznanymi numerami są: 616279900, 699003839 i 814603351. Najwięcej użytkowników mieliśmy z województwa podkarpackiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z województwa świętokrzyskiego. Najliczniej szukanych numerów jest z woj. mazowieckiego. Najbardziej licznie gości dało ocenę negatywną.. Statystyki na dzień: 8.04.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 1.04.2018

W mijającym tygodniu najliczniej ocenianym nieznanym numerem był nieznany numer telefonu: 508225320. Zaraz za nim jest numer telefonu: 566651010. Następnymi numerami telefonów są: 616272909, 698242982 i 813813813. Najbardziej licznie użytkowników było z woj. kujawsko – pomorskiego. Najwięcej komentowali mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego. Najliczniej wyszukiwanych numerów telefonu jest z województwa świętokrzyskiego. Najwięcej odwiedzających wystawiło ocenę pozytywną.. Statystyki […]

Podsumowanie statystyk w dniu 25.03.2018

W ostatnim okresie najczęściej komentowanym nieznanym numerem telefonu jest nieznany telefon: 508224990. Natomiast po nim był nieznany kontakt: 566651002. Następnymi telefonami są: 616272900, 697617688 i 813812811. Najliczniej odwiedzających mieliśmy z woj. śląskiego. Najwięcej komentowali użytkownicy z województwa pomorskiego. Najczęściej przeszukiwanych numerów telefonu jest z woj. podlaskiego. Najbardziej licznie oglądających wystawiło ocenę pozytywną.. Statystyki na dzień: […]

Podsumowanie statystyk w dniu 18.03.2018

W minionym tygodniu najliczniej ocenianym numerem jest nieznany kontakt: 508201936. Zaraz po nim był nieznany numer: 566651001. Dalszymi telefonami są: 616270043, 697617365 i 801307307. Najbardziej licznie odwiedzających było z województwa dolnośląskiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z województwa łódzkiego. Najliczniej wyszukiwanych telefonów było z województwa dolnośląskiego. Najliczniej odwiedzających wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na dzień: 18.03.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 11.03.2018

W minionym tygodniu najbardziej komentowanym nieznanym numerem był nieznany telefon: 506478462. W dalszej kolejności jest numer: 566448405. Kolejnymi numerami są: 616270037, 697617097 i 800139664. Najczęściej gości mieliśmy z woj. małopolskiego. Najliczniej komentowali odwiedzający z woj. łódzkiego. Najczęściej szukanych numerów jest z woj. śląskiego. Najczęściej oglądających dało opinię negatywną.. Statystyki na dzień: 11.03.2018

KPPR Consulting

Korporacja Prawna PR Consulting zajmuje się ogólną obsługą prawną przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, doradztwem biznesowym oraz doradztwem zagranicznym. Korporacja powstała w 2008 roku w oparciu o doświadczenie nabierane w renomowanych przedsiębiorstwach doradczych w Polsce. Naszą misją, która towarzyszyła zakładaniu PR Consulting była chęć świadczenia każdemu klientowi usługi na najwyższym poziomie, w bardzo atrakcyjnej cenie, w […]