Podsumowanie statystyk w dniu 24.12.2017

W ostatnim miesiącu najbardziej ocenianym telefonem jest nieznany: 503210549. Natomiast następnym był nieznany numer telefonu: 542709301. Następnymi nieznanymi kontaktami są: 612798403, 684329310 i 799399801. Najczęściej odwiedzających było z województwa kujawsko – pomorskiego. Najczęściej komentowali mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego. Najliczniej szukanych numerów było z województwa małopolskiego. Najczęściej odwiedzających dało opinię dobrą.. Statystyki na dzień: 24.12.2017

Podsumowanie statystyk w dniu 17.12.2017

W mijającym przedziale czasu najbardziej szukanym numerem telefonu jest nieznany telefon: 503210548. Kolejnym był nieznany kontakt: 539998427. Kolejnymi numerami telefonów są: 612255350, 684227587 i 799366961. Najliczniej użytkowników mieliśmy z woj. lubuskiego. Najliczniej komentowali odwiedzający z województwa małopolskiego. Najczęściej szukanych numerów jest z woj. śląskiego. Najbardziej licznie oglądających dało ocenę pozytywną.. Statystyki na dzień: 17.12.2017

Podsumowanie statystyk w dniu 10.12.2017

W poprzednim przedziale czasu najliczniej szukanym telefonem był telefon: 503210524. Zaraz za nim jest nieznany: 539938962. Następnymi nieznanymi kontaktami są: 612255344, 684197038 i 799366780. Najliczniej odwiedzających było z województwa podlaskiego. Najwięcej komentowali mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego. Najczęściej przeszukiwanych telefonów jest z województwa warmińsko-mazurskiego. Najbardziej licznie odwiedzających wystawiło opinię negatywną.. Statystyki na dzień: 10.12.2017

Podsumowanie statystyk w dniu 3.12.2017

W poprzednim miesiącu najliczniej komentowanym nieznanym numerem był nieznany kontakt: 503210418. Natomiast po nim jest nieznany: 538500341. Dalszymi nieznanymi numerami są: 612246560, 684196731 i 799366735. Najwięcej użytkowników mieliśmy z woj. mazowieckiego. Najwięcej komentowali użytkownicy z woj. dolnośląskiego. Najbardziej licznie szukanych numerów jest z woj. mazowieckiego. Najliczniej gości wystawiło opinię neutralną.. Statystyki na dzień: 3.12.2017

Podsumowanie statystyk w dniu 26.11.2017

W minionym okresie najliczniej ocenianym numerem telefonu jest numer: 503210407. Natomiast za nim jest telefon: 538297100. Kolejnymi nieznanymi są: 612245710, 684196730 i 799353911. Najbardziej licznie gości mieliśmy z województwa świętokrzyskiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z województwa łódzkiego. Najwięcej wyszukiwanych telefonów było z woj. małopolskiego. Najbardziej licznie gości wystawiło opinię neutralną.. Statystyki na dzień: 26.11.2017