Podsumowanie statystyk w dniu 12.08.2018

W ostatnim miesiącu najbardziej wyszukiwanym nieznanym numerem telefonu był nieznany numer telefonu: 519284975. Natomiast po nim był nieznany kontakt: 587395462. Następnymi telefonami są: 616550043, 717227076 i 856881756. Najliczniej oglądających mieliśmy z województwa wielkopolskiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z woj. małopolskiego. Najliczniej szukanych telefonów było z woj. dolnośląskiego. Najbardziej licznie użytkowników dało ocenę złą.. Statystyki na dzień: […]

Podsumowanie statystyk w dniu 5.08.2018

W minionym miesiącu najliczniej ocenianym nieznanym telefonem był kontakt: 519284040. Zaraz po nim był nieznany numer: 587319799. Dalszymi telefonami są: 616492895, 717227026 i 855555099. Najliczniej oglądających mieliśmy z województwa warmińsko-mazurskiego. Najwięcej komentowali użytkownicy z woj. zachodniopomorskiego. Najliczniej przeszukiwanych numerów było z woj. mazowieckiego. Najbardziej licznie gości wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na dzień: 5.08.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 29.07.2018

W minionym okresie najliczniej szukanym numerem telefonu jest nieznany: 519217472. W dalszej kolejności jest numer: 587270869. Kolejnymi numerami są: 616492891, 717222100 i 845420502. Najwięcej użytkowników było z woj. lubuskiego. Najczęściej komentowali mieszkańcy województwa śląskiego. Najczęściej przeszukiwanych numerów było z województwa mazowieckiego. Najczęściej odwiedzających wystawiło opinię pozytywną.. Statystyki na dzień: 29.07.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 22.07.2018

W minionym okresie najczęściej ocenianym kontaktem jest numer telefonu: 519210019. Natomiast następnym był nieznany numer telefonu: 587178903. Dalszymi nieznanymi są: 616410701, 717194200 i 825470301. Najczęściej użytkowników mieliśmy z województwa podkarpackiego. Najbardziej licznie komentowali użytkownicy z woj. wielkopolskiego. Najliczniej przeszukiwanych numerów było z woj. opolskiego. Najliczniej użytkowników wystawiło ocenę złą.. Statystyki na dzień: 22.07.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 15.07.2018

W minionym okresie najliczniej ocenianym numerem był numer telefonu: 519210015. Kolejnym był nieznany kontakt: 585636882. Kolejnymi nieznanymi kontaktami są: 616285032, 717162004 i 825452545. Najliczniej gości mieliśmy z woj. dolnośląskiego. Najbardziej licznie komentowali mieszkańcy woj. mazowieckiego. Najczęściej przeszukiwanych telefonów jest z woj. zachodniopomorskiego. Najwięcej odwiedzających dało ocenę złą.. Statystyki na dzień: 15.07.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 8.07.2018

W poprzednim przedziale czasu najliczniej szukanym numerem telefonu był telefon: 519200882. Zaraz za nim jest nieznany: 585554300. Kolejnymi numerami telefonów są: 616285031, 717162003 i 825452540. Najbardziej licznie użytkowników było z województwa śląskiego. Najczęściej komentowali mieszkańcy woj. małopolskiego. Najwięcej szukanych numerów telefonu jest z województwa małopolskiego. Najliczniej oglądających wystawiło ocenę złą.. Statystyki na dzień: 8.07.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 1.07.2018

W ostatnim przedziale czasu najczęściej ocenianym nieznanym telefonem jest nieznany kontakt: 519200852. Natomiast po nim jest nieznany: 585509400. Dalszymi nieznanymi są: 616285026, 717073983 i 817560206. Najliczniej gości mieliśmy z województwa kujawsko – pomorskiego. Najwięcej komentowali odwiedzający z woj. warmińsko-mazurskiego. Najbardziej licznie szukanych telefonów jest z województwa pomorskiego. Najbardziej licznie użytkowników wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na […]

Podsumowanie statystyk w dniu 24.06.2018

W minionym miesiącu najczęściej wyszukiwanym telefonem był telefon: 519200593. Natomiast za nim jest telefon: 585261109. Następnymi nieznanymi numerami są: 616285015, 713822183 i 815655651. Najwięcej użytkowników było z woj. małopolskiego. Najwięcej komentowali użytkownicy z województwa opolskiego. Najwięcej przeszukiwanych numerów telefonu było z województwa warmińsko-mazurskiego. Najwięcej odwiedzających dało ocenę pozytywną.. Statystyki na dzień: 24.06.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 17.06.2018

W poprzednim okresie najliczniej ocenianym kontaktem jest nieznany: 519200569. Natomiast następnym jest numer: 583510909. Kolejnymi nieznanymi numerami są: 616285012, 713589987 i 815366000. Najbardziej licznie oglądających mieliśmy z województwa lubelskiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z województwa warmińsko-mazurskiego. Najczęściej przeszukiwanych telefonów jest z woj. świętokrzyskiego. Najczęściej gości wystawiło ocenę negatywną.. Statystyki na dzień: 17.06.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 10.06.2018

W minionym tygodniu najliczniej wyszukiwanym kontaktem jest telefon: 519200533. Zaraz za nim jest numer telefonu: 583504132. Następnymi nieznanymi numerami są: 616285010, 713582100 i 815356806. Najliczniej gości było z województwa podlaskiego. Najliczniej komentowali mieszkańcy woj. świętokrzyskiego. Najliczniej szukanych numerów jest z województwa lubuskiego. Najczęściej użytkowników wystawiło ocenę neutralną.. Statystyki na dzień: 10.06.2018