Podsumowanie statystyk w dniu 17.06.2018

W poprzednim okresie najliczniej ocenianym kontaktem jest nieznany: 519200569. Natomiast następnym jest numer: 583510909. Kolejnymi nieznanymi numerami są: 616285012, 713589987 i 815366000. Najbardziej licznie oglądających mieliśmy z województwa lubelskiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z województwa warmińsko-mazurskiego. Najczęściej przeszukiwanych telefonów jest z woj. świętokrzyskiego. Najczęściej gości wystawiło ocenę negatywną.. Statystyki na dzień: 17.06.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 10.06.2018

W minionym tygodniu najliczniej wyszukiwanym kontaktem jest telefon: 519200533. Zaraz za nim jest numer telefonu: 583504132. Następnymi nieznanymi numerami są: 616285010, 713582100 i 815356806. Najliczniej gości było z województwa podlaskiego. Najliczniej komentowali mieszkańcy woj. świętokrzyskiego. Najliczniej szukanych numerów jest z województwa lubuskiego. Najczęściej użytkowników wystawiło ocenę neutralną.. Statystyki na dzień: 10.06.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 3.06.2018

W ostatnim miesiącu najliczniej komentowanym nieznanym numerem był kontakt: 519200529. Natomiast po nim był nieznany kontakt: 583296128. Następnymi kontaktami są: 616281800, 713563296 i 815356805. Najbardziej licznie odwiedzających mieliśmy z woj. lubuskiego. Najwięcej komentowali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Najwięcej wyszukiwanych telefonów było z województwa małopolskiego. Najbardziej licznie odwiedzających dało ocenę negatywną.. Statystyki na dzień: 3.06.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 27.05.2018

W poprzednim tygodniu najbardziej wyszukiwanym numerem telefonu jest nieznany kontakt: 519200509. Zaraz po nim był nieznany numer: 583296120. Kolejnymi nieznanymi kontaktami są: 616279939, 713087222 i 815356730. Najbardziej licznie odwiedzających mieliśmy z województwa lubuskiego. Najczęściej komentowali użytkownicy z woj. mazowieckiego. Najwięcej szukanych numerów było z województwa opolskiego. Najwięcej odwiedzających wystawiło opinię pozytywną.. Statystyki na dzień: 27.05.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 20.05.2018

W poprzednim okresie najbardziej ocenianym nieznanym telefonem jest numer: 515473050. W dalszej kolejności jest numer: 583296000. Dalszymi telefonami są: 616279915, 713067886 i 815356070. Najwięcej użytkowników mieliśmy z woj. kujawsko – pomorskiego. Najliczniej komentowali mieszkańcy województwa pomorskiego. Najbardziej licznie przeszukiwanych numerów było z woj. zachodniopomorskiego. Najczęściej odwiedzających wystawiło opinię neutralną.. Statystyki na dzień: 20.05.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 13.05.2018

W minionym tygodniu najczęściej wyszukiwanym nieznanym numerem był kontakt: 512343217. Natomiast następnym był nieznany numer telefonu: 576950692. Następnymi nieznanymi kontaktami są: 616279907, 713001448 i 815356060. Najwięcej odwiedzających było z woj. mazowieckiego. Najbardziej licznie komentowali odwiedzający z województwa opolskiego. Najliczniej przeszukiwanych numerów telefonu jest z województwa wielkopolskiego. Najliczniej użytkowników dało opinię dobrą.. Statystyki na dzień: 13.05.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 6.05.2018

W mijającym tygodniu najczęściej wyszukiwanym telefonem jest nieznany kontakt: 511967701. Kolejnym był nieznany kontakt: 575657476. Kolejnymi numerami telefonów są: 616279906, 713001401 i 814814819. Najbardziej licznie odwiedzających było z woj. świętokrzyskiego. Najwięcej komentowali odwiedzający z woj. kujawsko – pomorskiego. Najczęściej wyszukiwanych telefonów jest z woj. lubelskiego. Najbardziej licznie oglądających dało opinię złą.. Statystyki na dzień: 6.05.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 29.04.2018

W mijającym tygodniu najliczniej wyszukiwanym telefonem był numer telefonu: 510832479. Zaraz za nim jest nieznany: 575657452. Następnymi nieznanymi kontaktami są: 616279904, 713001321 i 814779040. Najbardziej licznie odwiedzających mieliśmy z woj. mazowieckiego. Najczęściej komentowali odwiedzający z woj. pomorskiego. Najbardziej licznie szukanych telefonów było z województwa mazowieckiego. Najczęściej oglądających dało ocenę neutralną.. Statystyki na dzień: 29.04.2018

Podsumowanie statystyk w dniu 22.04.2018

W minionym okresie najczęściej ocenianym numerem był nieznany numer telefonu: 510618229. Natomiast po nim jest nieznany: 575148793. Dalszymi nieznanymi numerami są: 616279903, 708770461 i 814775055. Najbardziej licznie gości mieliśmy z woj. podlaskiego. Najbardziej licznie komentowali użytkownicy z woj. kujawsko – pomorskiego. Najbardziej licznie szukanych numerów jest z województwa lubelskiego. Najliczniej gości wystawiło ocenę pozytywną.. Statystyki […]

Podsumowanie statystyk w dniu 15.04.2018

W ostatnim okresie najliczniej szukanym telefonem był numer: 510600600. Natomiast za nim jest telefon: 572322885. Kolejnymi nieznanymi są: 616279901, 703703035 i 814757920. Najbardziej licznie odwiedzających było z województwa dolnośląskiego. Najliczniej komentowali użytkownicy z województwa kujawsko – pomorskiego. Najliczniej wyszukiwanych numerów jest z województwa pomorskiego. Najwięcej oglądających wystawiło ocenę dobrą.. Statystyki na dzień: 15.04.2018